Hviezda času

Ondrej Gavalda, Viktória Gavaldová, 2013

Jednoduchá stavebnica vytvorená na základe matematicko-geometrických a časových súvislostí. Základný ciferník evokuje hviezdu – svetlá farebnosť symbolizuje deň, tmavá zase noc. Tomuto rozdeleniu zodpovedajú i použité čísla 1 – 12 (deň) a 13 – 24 (noc). Mozaika ponúka veľkú škálu tvarových kombinácií, ktoré stimulujú vnímanie geometrických súvislostí – napríklad podobnosť trojuholníkov, rovnosť strán a uhlov rovnostranného trojuholníka, delenie kruhu a podobne. Hviezda času je vhodná aj pre školopovinné deti v momente, keď do hry vstupujú čísla. Napríklad ak použijeme rovnostranný trojuholník s číslami umiestenými na tých istých miestach ako v ciferníku, dostaneme zákonitosť, keď aritmetický priemer najväčšieho a najmenšieho čísla je vždy číslo tretie.

vyrobili: 3N3 frézovanie, Ondrej Gavalda,
Viktória Gavaldová
materiál: dubový masív, akrylátový lak
rozmer: Ø 250 x 20 mm
foto: Zuzana Šumská

[ späť ]