Úvod

Katarína Trnovská

Myšlienka naštartovať novú ucelenú sériovú výrobu slovenských hračiek, ktoré zaujmú svojím autentickým dizajnom, vznikla začiatkom roku 2013, kedy sme pod hlavičkou občianskeho združenia just plug_in, o.z. uviedli do života značku hravo. V pozícii kurátorov nás baví testovať potenciál rôznych kreatívnych prístupov. To je zároveň hlavný dôvod, prečo od začiatku spolupracujeme nie len s produktovými dizajnérmi, ale taktiež vybranými slovenskými architektmi, grafickými dizajnérmi a výtvarníkmi. Vznikla tak platforma, v ktorej sa miešajú skúsenosti získané zo zadaní realizovaných v 2D rozhraní, so skúsenosťami s návrhom a výrobou 3D objektov, či dokonca architektonickým riešením obytného komplexu alebo urbanistickej štruktúry. Ako primárny materiál sme si zvolili drevo, keďže hravo zastáva princíp čerpania z lokálnych zdrojov, nielen v zmysle výrobnej technológie dostupnej v našom regióne, ale taktiež dostupných surovín.

Pre prvú kolekciu hravo boli oslovení grafický dizajnér Ondrej Gavalda, produktová dizajnérka Michala Lipková a architekt/grafický dizajnér Karol Trnovský. Zadanie znelo: „navrhnúť a realizovať prototypy drevených hračiek, ktoré svojou formou nabádajú deti k experimentovaniu a tvorivosti“. Všetky tri dizajny vo finále pracujú s detskou fantáziou, a deťom (i dospelým) ponúkajú viacero úrovní hry. Prvá kolekcia hravo mala svoju premiéru v rámci detského workshopu design factory college v decembri 2013. Od vtedy ju testovalo takmer 200 detí vo veku od 4 do 10 rokov. Cieľom je zistiť názor a reálny záujem zo strany zákazníkov, deklarovaný potenciálnym výrobcom, ktorých just plug_in v súčasnosti hľadá.

Kolekciu hravo v roku 2014 doplnili dva nové dizajny. Igora Marka zaujal potenciál námorníckej abecedy aplikovaný na drevených kockách a Ján Šicko potvrdzuje svoj cit pre ľudový ornament, ktorý rozohráva v rotujúcom objekte, pripomínajúcom hračku, ktorú mnohí z nás poznajú pod názvom „vĺčik“.

Nadstavbou projektu je i otváranie diskusie o význame kvalitnej hračky v živote predškoláka. hravo preto ponúka priestor odborníkom, etablovaným dizajnérom a výrobcom, aby prispeli k danej téme svojimi poznatkami, skúsenosťami a názormi a pomohli tak realizovať životaschopný produkt. Do katalógu preto svojimi textami prispeli kurátorka Zbierky úžitkového umenia Slovenskej národnej galérie Viera Kleinová a dizajnér a pedagóg Tibor Uhrín. Účasť distribútora v procese vývoja nového dizajnu by mala byť samozrejmosťou, ak má nová hračka obstáť nielen na svetovom, ale i domácom trhu. Preto bol od začiatku do projektu zapojený i majiteľ siete predajní Vnímavé hračky Oliver Fodor, ktorý ako konzultant poskytol cenné postrehy k originalite, budúcej konkurencieschopnosti a cenotvorbe navrhnutých dizajnov.

[ späť ]